Tượng thiềm thừ gỗ gù hương số 5

  • HSX:  Gỗ gù hương|
  • :  23/05/2019|
  • :  23/05/2019

3,100,000 VNĐ

Kích Thước : 47 x 27 x 17 cm

Màu Sắc :

Mô Tả :
 Trong truyền thuyết, cóc ngậm tiền được mô tả là có thể "phun ra của cải" và chỉ sống ở những nơi có sự giàu có. Nó rất nhạy cảm với các "mùi" của sự giàu có.
gọi ngayGọi ngay