Phù điêu mai điểu gỗ ngọc am thơm nức

  • HSX:  Gỗ ngọc am|
  • :  21/01/2019|
  • :  21/01/2019

2,100,000 VNĐ

Kích Thước : 81 x 22 x 16 cm

Màu Sắc :

Mô Tả :

Họa tiết Mai Điểu được chạm hình hoa mai với rất nhiều ý nghĩa và những điều tốt lành bao gồm hạnh phúc, may mắn, trường thọ, thành công và hòa bình. Hoa Mai mang biểu tượng cho sự tốt lành, là sứ giả của mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm với muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.

gọi ngayGọi ngay