• Gian hàng sản phẩm
  • Gỗ Trắc 
  • Phân biệt gỗ trắc Gỗ quí, màu đỏ tươi, thớ mịn, dòn, dề gia công, mặt cắt mịn sau khi khô không nẻ cũng
  • Gỗ Hương 
  • Gỗ Gụ 
  • Gỗ Khác 
  • TƯ VẤN CHỌN SẢN PHẨM 
  • Gỗ điêu khắc với kiến trúc